Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan är integrerad i gymnasieskolan och är flexibel så att alla elever kan utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och utbildningens mål.

Profileras som lärlingsutbildning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper och erfarenheter så att du blir förberedd för ett meningsfyllt vuxenliv med arbete/sysselsättning, boende och fritid.

Vår anpassade gymnasieskola profileras som lärlingsutbildning. Då gör eleven sin utbildning ute på en eller flera arbetsplatser under minst hälften av utbildningstiden. En lärlingsutbildning är likvärdig med motsvarande utbildning som görs i skolan.

Välj bland fyra olika program

Programmen är fyraåriga och läggs upp som lärlingsliknade utbildningar. Det innebär att du genomför en stor del av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Här är programmen du kan välja mellan:

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet är till för dig som vill arbeta med service och kommunikation. Utbildningen ska utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom administration, handel och varuhantering. Arbetsuppgifter som kan förekomma är försäljning, logistik, kundservice och lagerarbete. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta inom handeln med olika arbetsuppgifter.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet är till för dig som vill arbeta inom bygg och fastighet och skötsel av park eller grönområden. Utbildningen ska utveckla dina färdigheter i att utföra praktiska arbetsuppgifter både inom- och utomhus. Arbetsuppgifter som kan förekomma är underhåll och skötsel av fastigheter, lokaler och utrymmen, hur man sköter trädgårdar och grönområden och kunna använda maskiner, verktyg och redskap. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta med enkla vaktmästarsysslor.

Programmet för hotell, restaurang och bageri

Programmet är till för dig som vill arbeta med service och bemötande, matlagning och bakning, med livsmedelshantering och servering med mera. Utbildningen ska utveckla dina färdigheter för att du ska kunna utföra arbetsuppgifter inom restaurang, storkök, bageri och hotell. Du får lära dig arbeta med andra och att ge god service åt kunder och gäster.

Programmet för hälsa, vård och omsorg

Programmet är till för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ska utveckla dina färdigheter för att utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg, till exempel stöd i de äldres vardag, hushållsarbete och lokalvård.
Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom äldreomsorgen eller barnomsorgen.

Kontakta oss om du har frågor

Programansvarig: Siv Norling
Studie- och yrkesvägledare: Ulrika Gustafsson

Sidan uppdaterad: