Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Elevdemokrati

Elevdemokratin på Leksands gymnasium utövas genom val av klassrepresentanter och skyddsombud bland eleverna.

Klassrepresentanter

Varje klass väljer två klassrepresentanter som får i uppgift att hjälpa sina klasskamrater med skoldagens praktiska problem och vidarebefordrar information till och från klassen.

Elevråd

De valda klassrepresentanterna fungerar också som elevrådsrepresentanter. Elevrådet är ett representativt forum för skolans alla elever. Elevrådet väljer styrelse och utser elevrepresentanter till skolkonferensen.

Leksands gymnasium har ett aktivt elevråd som arbetar för att utveckla skolan så att den blir ännu bättre. Elevrådet gör också skolåren festligare genom att ordna allt från maskerad till studentfirandet en hel vecka i juni.

Elevskyddsombud

Varje program väljer elevskyddsombud som bland annat deltar i skolans skyddsrond.
Ett av elevskyddsombuden väljs som elevhuvudskyddsombud och deltar i samverkansgruppen gällande arbetsmiljö.

Klassråd

Varje klass ska ha ett klassråd som består av samtliga elever och deras klassansvariga. Klassrådet är en del av skolans pedagogiska verksamhet. Där tar man upp frågor som rör planering och uppföljning av klassens verksamhet, pedagogiska frågor av allmän karaktär, frågor om skolans arbetsmiljö som särskilt berör gruppen, frågor som sedan ska handläggas av andra konferenser samt övriga frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever.

Programråd

I programråden finns representanter för skolledning, studievägledare, lärare och elever. På yrkesprogrammen deltar också representanter från arbetslivet. Råden ska följa utvecklingen inom respektive bransch och ge synpunkter på bland annat innehåll och omfattning av skolans yrkesinriktade utbildning.

Skolkonferensen

Skolkonferensen är ett organ för diskussion i frågor som är av stor betydelse för eleverna samt för informationsutbyte och samråd. Här finns elevrepresentanter, lärare samt rektor.

Trivselregler

På Leksands gymnasium visar vi varandra respekt. Det innebär att vi agerar i linje med skolans likabehandlingsplan. Vi uppträder med hyfs och använder ett trevligt språk mot varandra.

Trivselreglerna på Leksands gymnasium är framtagna tillsammans med elevrådet.

  • Vi kommer i tid till lektionerna och har med oss nödvändigt materiel. Datorer och mobiltelefoner använder vi till skolarbete och endast när läraren bedömer det som passande.
  • Vi hjälps åt att hålla skolan snygg och ren. Vi plockar undan efter oss i skolans alla lokaler, inklusive cafeterian och matsalen. Vi slänger vårt skräp i papperskorgen, håller våra skor borta från stolsdynorna och ser till att klassrummet är i ordning efter lektionerna.
  • Vi håller en låg samtalston i biblioteket och Green Room.
  • Vi tar inte med mat och dryck till lektionssalen utan tillstånd av läraren.
  • Vi tar inte med oss något med nötter till skolan. Vi undviker starka dofter som parfym och After Shave.
  • Vi röker inte inom skolans område och under lektionstid snusar vi inte.

Sidan uppdaterad: